ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ทางร้านสวัสดิการของโรงเรียนจะงดให้บริการแก้วพลาสติก จานโฟม ถุงพลาสติกทุกประเภท
📌📌ขอให้นักเรียนนำภาชนะมาเพื่อใส่อาหารและเครื่องดื่มด้วยตนเอง