โครงการกีฬาสีครั้งที่ 4
“สามัคคีบางนา กีฬามหาสนุก”
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) กล่าวเปิดโครงการ “กีฬาบางนา เริงร่ามหาสนุก” โดยมี อาจารย์ดลฤดี รัตนประสาท รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนประธานจัดโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้ตามด้วยขบวนพาเหรดของโรงเรียนและขบวนพาเหรดของคณะสีรวมถึงการแสดงเปิดก่อนเริ่มการแข่งขันกีฬาสีภายในอย่างเป็นทางการ จากนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา