📣📣โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

⭐️ระดับชั้นอนุบาล (ทุกโครงการ)⭐️
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
นักเรียนทุกคนแต่งกายชุดไทย
เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมมีดังนี้
💐 กิจกรรมลอยลอยกระทง
💐 กิจกรรมรำวงวันลอยกระทง
💐 กิจกรรมหนูน้อยนพมาศ
และร่วมสนุกกับกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
📣📣โครงการสีสันนที ประเพณีลอยกระทง
ระดับชั้นประถมศึกษา (ทุกโครงการ)
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
นักเรียนทุกคนแต่งกายชุดไทย เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมมีดังนี้
💐 การประกวดหนูน้อยนพมาศ
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4
ตัวแทนห้องเข้าร่วมประกวด นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ครูประจำชั้น
💐 กิจกรรมประกวดการประดิษฐ์กระทง
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 วัสดุจากขนมและผลไม้
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 วัสดุจากธรรมชาติ
นักเรียนแต่ละห้องจะร่วมกันประดิษฐ์เป็นกลุ่ม และตัดสินผลการประกวดเป็นห้องเรียน
💐 กิจกรรมประกวดสร้างสรรค์งานศิลป์
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เติมแต่ง แต้มสีสัน
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระบายสีไม้วันลอยกระทง
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาพพิมพ์ “สีสัน กระทงวันเพ็ญ” (กลุ่ม)
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปั้นดินน้ำมัน “ค่ำคืน วันลอยกระทง” (กลุ่ม)
และร่วมสนุกกับกิจกรรมรำวงย้อนยุคของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา