🚩โครงการดนตรีในสวน ครั้งที่ 2🚩
🚩🚩“The charm of Melody”🚩🚩

📢ในงานโครงการประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี2565

ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น.

ณ ริมสระน้ำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตนางนา

📢📢ขอเชิญชวนร่วมชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา