สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
โทร : 02-1300248 , 02-1300249 ต่อ 102