ปฏิทิน การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2564

2021
16/01/2021

วัดความพร้อม (ข้อเขียน) ระดับประถมศึกษา

วัดความพร้อม (ข้อเขียน) ระดับประถมศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

18/01/2021

สัมภาษณ์วัดความพร้อม ระดับอนุบาล

สัมภาษณ์วัดความพร้อม

วันจันทร์ที่ 18 – วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

29/01/2021

ประกาศผลสอบข้อเขียน ระดับประถมศึกษา

ประกาศผลสอบข้อเขียน ระดับประถมศึกษา

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

08/02/2021

สัมภาษณ์วัดความพร้อม ระดับประถมศึกษา

สัมภาษณ์วัดความพร้อม ระดับประถมศึกษา

วันจันทร์ที่ 8 – วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

19/02/2021

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับอนุบาล และ ระดับประถามศึกษา

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับอนุบาล และ ระดับประถามศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

25/02/2021

มอบตัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล

มอบตัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

25/02/2021

มอบตัวนักเรียน ระดับประถมศึกษา

มอบตัวนักเรียน ระดับประถมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.30 – 15.30 น

ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา