ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลผ่านระบบ SISA

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล (สำรอง) ผ่านเว็บไซต์ www.kidsbangna.ru.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล (สำรอง)