ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลผ่านระบบ SISA

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

 


ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลผ่าน SISA Smart

>>>   http://ramkidschool.sisacloud.com/index.php?application=y  <<

*กรณีไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ 02-1300248 , 02-1300249 ต่อ 101


ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล (รายชื่อสำรอง)

[swpm_login_form]

*กรณีไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ 02-1300248 , 02-1300249 ต่อ 101