จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปฐมวัย
หลักสูตรภาคปกติ                จำนวนห้อง
ชั้นอนุบาล 1                              2
ชั้นอนุบาล 2                              2
ชั้นอนุบาล 3                              2
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ    จำนวนห้อง
ชั้นอนุบาล 1                               3
ชั้นอนุบาล 2                               3
ชั้นอนุบาล 3                               3

ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรภาคปกติ                     จำนวนห้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                         3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                         3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                         3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                         3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                         –
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                         –
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ         จำนวนห้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                       2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                       2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                       2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                       2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                       –
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                       –

จำนวนนักเรียนตามระดับชั้น

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ตารางแสดงอัตรากำลังบุคลากร สายวิชาการ สัดส่วนจำแนกตามคุณวุฒิและหมวดวิชา

 

 

 

ตารางแสดงยอดรวมและสัดส่วน บุคลากรจำแนกตาม สายงาน / ตำแหน่งงาน / งบประมาณ / คุณวุฒิ

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตาม สายงาน

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตาม สายงาน

  • สายสนับสนุน
  • อาจารย์
  • อาจารย์ชาวต่างชาติ
live xxx hd video

watch xxx free in hd

kadıköy tabelacı

oto çekici

realpornhero.com

Adult porn video
repornx.com
pornags.com
pornkro
http://pornaph.com
xxxmobilsex
freepornovideosite
xxxsexshare
xnxx
xnxx
xvideos
sex video
xvideos
xnxx
chudai indian sex video
xxxx
xhamster
xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xxx porn shares
xvideos
xvideos
xvideos sex download lesbian xxx
hd sex online xxx sex shares
xnxx xvideos sex watch