beylikdüzü nakliyat

dans ayakkabısı

โรงเรียนสาธิตรามฯบางนา | สาธิตรามฯบางนา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

Ramkhamhaeng University Demonstration School (Bangna Campus)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกำหนดการ วันวัดความพร้อมสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

0
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกำหนดการ วันวัดความพร้อมสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 **ขอให้ท่านผู้ปกครองติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความพร้อม ได้ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564** ผ่านเว็บไซต์ www.kidsbangna.ru.ac.th

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมคิดบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

0
กิจกรรมคิดบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 DIY กล่องนม Kids ประดิษฐ์สร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมบูรณาการ ที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักนำวัสดุที่เหลือใช้ในชีวิตประจำวัน กลับมาใช้ให้เกิดประโยชนโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน และลงมือประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงาน นักเรียนแบ่งกลุ่ม นำกล่องนมที่รับประทานแล้ว ในแต่ละวัน ล้างทำความสะอาด และเก็บสะสมเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ ลิ้นชักใส่ของ,หมวกแสนสวย,ผ้ากันเปื้อนของหนู  

กิจกรรมคิดบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

0
🚩กิจกรรมคิดบูรณาการ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 🚩🚩Product ปังปุริเย่ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มออกแบบสินค้าที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ และมีรูปแบบแปลกใหม่ไปจากเดิม ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการวางแผน การทำงานเป็นทีม การร่วมมือ เรียนรู้จากการลงมือทำ    

เด็กเก่งสาธิตรามบางนา

โครงการ “เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

0
เช้าวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ได้จัดโครงการ “เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีอาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ในพิธี ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายพระพรชัยมงคล...

FACEBOOK

3,703แฟนคลับชอบ

Post

ข่าวสารล่าสุด

ขอความร่วมมือ

งดให้บริการแก้วพลาสติก จานโฟม ถุงพลาสติกทุกประเภท

0
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ทางร้านสวัสดิการของโรงเรียนจะงดให้บริการแก้วพลาสติก จานโฟม ถุงพลาสติกทุกประเภท 📌📌ขอให้นักเรียนนำภาชนะมาเพื่อใส่อาหารและเครื่องดื่มด้วยตนเอง  

ขอเชิญผู้ปกครองกรอกแบบสอบถาม

0
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา จะจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ google classroom ในช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ระบาด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงขอเชิญผู้ปกครองกรอกแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนออนไลน์ แบบสอบถาม >>Click<<      

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ทำบัตรนักเรียน และบัตรรับ – ส่งนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

0
ประชาสัมพันธ์ ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนาจะจัดทำบัตรนักเรียน และบัตรรับ - ส่งนักเรียน ให้กับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง ส่งรูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังสีฟ้า ***โดยสแกนรูปถ่ายพร้อมทั้งแจ้งชื่อสกุลนักเรียน ส่งมาที่ E-mail : rambangnakids@gmail.com  ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง

0
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ดังนี้ 1. ให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนทุกวัน 2. หากมีอาการป่วย (ไม่ว่าจะเล็กน้อยก็ตาม) ให้หยุดพักรักษา ตัวให้หายดีก่อน จึงมาโรงเรียนตามปกติ 📍📍ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง และทางโรงเรียนจะคอยช่วยกำชับนักเรียนด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์รักษ์โลก