ที่อยู่  398  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250

Email  :  kidsbangna@rumail.ru.ac.th

โทร  02-1300248 , 02-1300249

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์   02-1300248 , 02-1300249
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ฝ่ายวิชาการ
  • หน่วยทะเบียนนักเรียน/หน่วยวัดและประเมินผล    ต่อ 101
ฝ่ายธุรการ
  • หน่วยการเงินและบัญชี     ต่อ 102
  • หน่วยคลังและพัสดุ
  • งานบุคคล
ฝ่ายบริหาร
  • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ    ต่อ 211
ฝ่ายนโยบายและแผน
  • งานแผนและงบประมาณ     ต่อ 215
ฝ่ายกิจการพิเศษ
  • หน่วยโครงการและกิจกรรมโรงเรียน    ต่อ 212

 

ฝ่ายสวัสดิการ
  • งานสวัสดิการทั่วไป     ต่อ 214
  • หน่วยอนามัย (ห้องพยาบาล)   ต่อ 106
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
  • ห้องสมุด           ต่อ 312

Google maps

kadıköy tabelacı
trafo izolasyon malzemeleri

oto çekici

realpornhero.com

Adult porn video
repornx.com
pornags.com
pornkro
http://pornaph.com
lesbian xxx
hd sex
xvideos sex watch