ประกาศผลสอบ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2566

ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

 


ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผ่าน SISA Smart

>>>   http://ramkidschool.sisacloud.com/index.php?application=y  <<

*กรณีไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ 02-1300248 , 02-1300249 ต่อ 101


 

ประกาศผลรายชื่อสำรองระดับชั้นประถมศึกษา (รายชื่อสำรอง)

[swpm_login_form]

*กรณีไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ 02-1300248 , 02-1300249 ต่อ 101