ประกาศผลสอบ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่วันที่  เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

 

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

*กรณีไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ 02-1300248 , 02-1300249 ต่อ 101