โครงการภาคฤดูร้อน และ English Summer Camp ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน

โครงการภาคฤดูร้อน และ English Summer Camp ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

 


⇒ ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ ⇐

นักเรียนใหม่ ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ดูได้ที่สูติบัตรนักเรียน)

นักเรียนเก่า ใส่รหัสนักเรียน 7 หลัก (ดูได้ที่บัตรนักเรียน )

รหัสผ่าน  เลข : 123456


*** นักเรียนภายนอก สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 02-130-0248-9 ต่อ 101 ตามวันเวลาราชการ ***

 

[swpm_login_form]

*กรณีไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ 02-1300248 , 02-1300249 ต่อ 101