ตรวจสอบรายชื่อ รหัสนักเรียน ห้องเรียน (นักเรียนใหม่ทุกโครงการ)

0
ตรวจสอบรายชื่อ รหัสนักเรียน ห้องเรียน (สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคปกติและโครงการภาคภาษาอังกฤษ) link : https://ramkidschool.sisacloud.com/index.php สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-1300248 , 02-1300249 ต่อ 101  

เมนูอื่นๆ

Facebook

3,703แฟนคลับชอบ

📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣
🚩🚩เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
📍วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
📎📎ในรูปแบบ ON - SITE