🚩ประชาสัมพันธ์ การจราจร 🚩
📍ช่วงบ่าย รับนักเรียน
(เวลา 15.00 เป็นต้นไป)
📍📍ช่วงบ่าย(เลิกเรียน) เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ปกครองสามารถนำรถเข้ามารับนักเรียนได้โดยการใช้ประตูทางเข้าทางเดียวเท่านั้น คือทางด้านประตูมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา และสามารถนำรถออกได้ทั้ง 2 ประตู

📌หมายเหตุ ประตูหน้าโรงเรียนใช้สำหรับออกเท่านั้น
📌📌เริ่มใช้วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565