📣โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 โครงการภาคปกติและโครงการภาค EP.

📣📣ประจำเดือนสิงหาคม  📢(รับจำนวนจำกัด)

📍วิชาละ 1,200 บาท/เดือน/คน/กลุ่ม

📌📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ชำระเงินที่ห้องธุรการ ในวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม2565 ในเวลา

ช่วงที่ 1 08.30 – 11.30 น.

ช่วงที่ 2 13.00 – 16.30 น.