📢โครงการนัดพบผู้ปกครอง 📢
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

📌📌นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกโครงการ

📢📢วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

📢📢ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

**หมายเหตุ ไม่ต้องนำนักเรียนมา

📍📍กำหนดการ📍📍
📌📌08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน

📌📌09.00 – 12.00 น.  รับแบบประเมินการเรียน