โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
🚩โครงการศิลปินตัวจิ๋ว🚩

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (ทุกโครงการ)
เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อตามที่กำหนดแต่ละระดับชั้น

นักเรียนสามารถสแกน QR code หรือกดลิงก์ เพื่ออ่านรายละเอียด และหัวข้อในการวาดภาพได้ตามที่แนบไว้นะครับ
👉🏻 https://drive.google.com/drive/folders/1jG9tNRHDOqwFlsc2bbcZVtek9Ih2l3lJ?usp=sharing

✳️นักเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ครูประจำชั้นตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565
✳️ผลงานที่ได้รับคัดเลือกแต่ละระดับชั้นจะได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ห้องประชุมชั้น 1 ในวันที่ 5-9 กันยายน 2565
✳️โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นระดับชั้น
✳️ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยความสามารถของนักเรียนเท่านั้น