โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งเศรษฐี

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

       โดยมีขบวนแห่เทียนซึ่งประกอบไปด้วย กลองยาวและนางรำ ได้ทำการแห่เทียนรอบพระอุโบสถ์  อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว  รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) และคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา