วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
          อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งอาจารย์ชาวต่างประเทศและอาจารย์ชาวไทย เข้าร่วม การอบรมสัมนาวิชาการ หัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน” Empowering Your Minds: Building a Sustainable Future Together ของสำนักพิมพ์ National Geographic และ Asia Books ณ โรงแรม Palazzo Bangkok Ratchada