โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

    นำโดยมีอาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู นักเรียน เข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2566
    ในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 และนำการแสดง 3 ชุดจากนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม และวิทยาเขตบางนา มาแสดงในการออกร้านงานกาชาด