โครงการ “เสน่ห์วิถีตามตำนาน
สืบสานวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566
          ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) มาเป็นประธานพิธี และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีกิจกรรมการแสดงปีใหม่ของนักเรียนแต่ระดับชั้น พร้อมทั้งซุ้มอาหารและกิจกรรมจากคณะครูและผู้ปกครอง