ประชาสัมพันธ์โครงการภาคฤดูร้อน
ขอเชิญชวนเด็ก ๆ ที่สนใจเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ ในช่วงปิดเทอมนี้
(ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567)

1.โครงการภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
  – ระดับชั้นอนุบาล 2-3
  – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
2.English Summer Camp 2024
  – ระดับชั้นอนุบาล 2-3
3.English Adventure Camp 2024
  – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
      การรับสมัครนักเรียนภายใน ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ ห้องประชุม ชั้น 1 ทุกโครงการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนภายในและภายนอก ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ในเวลา 8.30 – 16.30 น. ที่ห้องทะเบียน สัมภาษณ์(นักเรียนภานนอก)ในวันที่สมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคนักเรียนภายใน/ภายนอก
https://drive.google.com/…/1iXvXVXutPssCxOTnHxt…/view…
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนภายนอก
https://drive.google.com/…/1CL3p3HqX94RFHz6dHU0…/view…
สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-130-0248-9 ต่อ 101
หมายเหตุ ทุกโครงการรับจำนวนจำกัด