กิจกรรม “Summer Camp Show 2024 by SatitRam Bangna”
ระหว่างวันที่ 10 และ 14 พฤษภาคม 2567
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
       จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถจากการเรียนการสอนโครงการภาคฤดูร้อน การแสดงวิชาเลือก(ดนตรีไทย/ Singing voice / รำโนรา / Cover Dance / Ukulele /Hip Hop/ดนตรีพื้นบ้านอีสาน / Beginner Violin/Creative Dancing and Singing)