โครงการ “กีฬาสีมหาสนุก ครั้งที่ 1

ได้เริ่มแข่งขันคัดเลือกทีมนักกีฬาประเภท 1 แชร์บอล

ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562