โครงการ “สืบสานวิถี ประเพณีลอยกระทง”ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มานพ สอนศิริ  รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม (ผู้อำนวยการ) กล่าวเปิดโครงการและเล่าประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันลอยกระทงพร้อมทั้งเชิญชวนให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทงเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเด็กๆได้เข้าร่วมทำกิจกกรมรำวงย้อนยุคประกวดระบายสีภาพ และประดิษฐ์กระทง