เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ English Summer Camp (ภาคภาษาอังกฤษ)

🎉🎉ประชาสัมพันธ์🎉🎉
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ English Summer Camp (ภาคภาษาอังกฤษ)

English Summer Camp เป็นโครงการที่นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ
โดยกิจกรรมจะเน้นการทำกิจกรรมกลุ่มแบบบูรณาการ และซึมซับภาษาอังกฤษผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563
เปิดรับสมัคร วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

📌รับสมัคร นักเรียนภายในและภายนอก
เปิดรับสมัคร ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

📌📌สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0981694894