🎉🎉ประชาสัมพันธ์🎉🎉
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 (ภาคปกติ)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563
เปิดรับสมัคร วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

📌รับสมัคร นักเรียนภายในและภายนอก
เปิดรับสมัคร ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

** สำหรับนักเรียนภายนอก ต้องพานักเรียนมาสัมภาษณ์ด้วย**

📌📌สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0981694894