เด็กหญิงอัจฉริยา เทพพัตรา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
โครงการหลักสูตรภาคปกติ
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน A.T.O.D. International Dance Competition 2020 Bangkok, Thailand
ณ โรงละครอักษรา
🏆🏆รางวัลที่ได้รับ🏆🏆
🏆Duo Demi – Character รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ 🏆
🏆Novelty solo รางวัลที่ได้ Honorable Mention🏆