โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

📍📍ประกาศเลื่อน การจำหน่ายหนังสือเรียน
สมุดและอุปกรณ์การเรียน ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
ในวันศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563

📌📌📌โดยทางโรงเรียนประกาศวันจำหน่ายหนังสือเรียน
สมุดและอุปกรณ์การเรียนให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

🎉🎉🎉เฉพาะนักเรียนใหม่
หมายเหตุ กำหนดการจำหน่ายชุดนักเรียน
จำหน่ายในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ตามเดิม
หาไม่สะดวกมาในวันดังกล่าว สามารถซื้อชุดนักเรียนได้
ตามร้านจำหน่ายชุดนักเรียนทั่วไป