โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา จัดพิธีรับมอบต้นไม้ จากผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบต้นไม้ (ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์) เมื่อช่วงเช้า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา เพื่อเป็นการปรับทัศนียภาพของโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น