วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
ระดับชั้นอนุบาล 1
โครงการภาคปกติและโครงการภาคภาษาอังกฤษกิจกรรม “แนะแนวอาชีพ”
จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักอาชีพอย่างหลากหลายมีความรู้ความเข้าใจและได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพต่างๆมาเป็นวิทยากรแนะนำอาชีพให้แก่นักเรียน โดยมีอาชีพดังต่อไปนี้
– ช่างทำผม
– ร้านสปาความงาม
– กัปตันบริษัทการบินไทย
– ร้านดอกไม้และจัดสวนแก้ว
– นักกีฬาจักรยานและจัดจำหน่ายจักรยาน
โดยกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนเพิ่มประสบการณ์และได้สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอนุบาลตัวน้อยของเรา