โครงการทดสอบความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35

โครงการทดสอบความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563
📍เวลา 08:00 น -10:00 น
📍📍ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
📌หมายเหตุ – นักเรียนลงต้องมาลงทะเบียนก่อน 7.30 น.
– แต่งกายชุดนักเรียน
– เตรียมบัตรนักเรียน และบัตรเข้าห้องสอบ
ดินสอ 2B และยางลบ
📌📌ผู้ปกครองส่งนักเรียน บริเวณลานด้านหน้า และรอรับนักเรียนกลับบริเวณ ชั้น G (สนามเด็กเล่น)