จำหน่ายใบสมัครนักเรียน ประจำปี 2564
จำหน่ายใบสมัคร
วันที่ 2 -17 ธันวาคม 2563  เวลา 8.30 – 15:30 น.
ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
กำหนดการรับสมัคร
วันที่ 15 -17 ธันวาคม 2563    เวลา 8.30 – 15:30 น.
ณ หอประชุมชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 098-169-4894

>>>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม