🚩กิจกรรมคิดบูรณาการ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

🚩🚩Product ปังปุริเย่

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มออกแบบสินค้าที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ และมีรูปแบบแปลกใหม่ไปจากเดิม ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการวางแผน การทำงานเป็นทีม การร่วมมือ เรียนรู้จากการลงมือทำ