กิจกรรมคิดบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

DIY กล่องนม Kids ประดิษฐ์สร้างสรรค์

เป็นกิจกรรมบูรณาการ ที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักนำวัสดุที่เหลือใช้ในชีวิตประจำวัน กลับมาใช้ให้เกิดประโยชนโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน และลงมือประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงาน
นักเรียนแบ่งกลุ่ม นำกล่องนมที่รับประทานแล้ว ในแต่ละวัน ล้างทำความสะอาด และเก็บสะสมเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ ลิ้นชักใส่ของ,หมวกแสนสวย,ผ้ากันเปื้อนของหนู