โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ทั้งโครงการภาคปกติและโครงการภาค EP

สนใจสมัครเรียนวิชาละ 1,200 บาท/เดือน/คน/กลุ่ม

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563  ในเวลา 15.30 – 16.30


สมัครและชำระเงินสด ณ ห้องธุรการ
*เริ่มเรียนเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 256