กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 2 -18 ธันวาคม 2563  รับใบเสร็จระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563

ณ ห้องธุรการ

เอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักเรียนจะได้รับในวันเปิดเทอม