ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงปุญญิศา จีนศรีคง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
โครงการหลักสูตรภาคปกติ

ได้รับรางวัล
“ต้นกล้าเยาวชน สาขาดนตรีสากล”
จากงาน”อัครศิลปิน ครั้งที่ 1″

ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ