ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงณัฐรียาภา รุ่งแสง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ได้รับรางวัล
รางวัลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุดอันดับ 1 ระดับภาค

โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35
จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563