ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงมุกจิราธรณ์ หวังสุข

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ได้รับรางวัล
รางวัลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุดอันดับ 1 ระดับประเทศ

โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35
จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563