📍วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
📍📍ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครอง
ติดตามประกาศทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ผ่านทาง www.kidsbangna.ru.ac.th
FB : งานประชาสัมพันธ์สาธิตราม วิทยาเขตบางนา
และทาง Google classroom