ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงณัฐรดา ช่วยชู
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ได้รับรางวัล
– ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทอุปกรณ์ห่วง Level 2 รุ่นอายุ 7-8 ปี
– รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ทักษะร่างกาย Level 2 รุ่นอายุ 7-8 ปี
– รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท Free Hand Level 2 รุ่นอายุ 7-8 ปี
– รองชนะเลิศ อันดับ2 เหรียญทองแดง ประเภท ยิมนาสติกแดนซ์ Level 2 รุ่นอายุ 7-12 ปี
การแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐานรายการ Gymnastika By PP Club Gymnastics Competition ครั้งที่ 3
จัดแข่งขันโดยสโมสรGymnastika By PP0
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563