ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับประถมศึกษา
🚩ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบ https://ramkidschool.sisacloud.com/index.php
ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
📍📍ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน (ระดับประถมศึกษา)
1. ดาวโหลดเอกสารการมอบตัวผ่านทางเว็ปไซค์ http://www.kidsbangna.ru.ac.th/
2. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนวันมอบตัวที่ธนาคารทหารไทย
3. มามอบตัว ในวันที่ 5 เมษายน 2564

***หากไม่มามอบตัว ตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี

สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.kidsbangna.ru.ac.th และ facebook : งานประชาสัมพันธ์สาธิตราม วิทยาเขตบางนา