โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ประกาศ เรื่อง
ขอยกเลิกโครงการภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุกโครงการ)
ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 – 28 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการคืนเงิน
**ทางโรงเรียนจะคืนเงิน ผ่านระบบบัญชีธนาคาร
ขอให้ท่านผู้ปกครอง กรอกข้อมูลและรายละเอียด
ไม่เกินวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ที่ลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKHrSzFOkUURKsyqvzyxjHRLTwskjoQwUBPE_N1dJrmhPjmQ/viewform
หรือ QR Code จากภาพประกาศ**