คู่มือการเข้าเรียนในระบบออนไลน์ ผ่าน google classroom
ลงชื่อเข้าใช้
E-mail : รหัสนักเรียน@rumail.ru.ac.th
Password : วัน/เดือน/ปี พ.ศ.ที่นักเรียนเกิด
ตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2553 Password : 05062553
เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ นักเรียนสามารถเข้า Google Classroom ได้เลยครับ