โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การคืนเงิน ปีการศึกษา 1/2564 (เดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม)
หมายเหตุ
1. ค่าอาหารและนม และ ค่าเครื่องปรับอากาศ เดือน มิ.ย. และ ก.ค. โรงเรียนได้ลดในใบแจ้งค่าเทอมแล้ว
2. ขอให้ท่านผู้ปกครองชำระเงินตามใบแจ้งค่าเทอมไปก่อน แล้วทางโรงเรียนจะคืน ค่ากิจกรรมพิเศษ (ทั้งเทอม) และ ค่าสอนคอมพิวเตอร์ (ทั้งเทอม) ให้ภายหลัง
3. ถ้าในเดือนต่อๆ ไปโรงเรียนยังไม่สามารถเปิดได้ตามปกติทางโรงเรียนจะคืนเงิน ค่าอาหารและนม และ ค่าเครื่องปรับอากาศ ส่วนที่เหลือให้ภายหลัง
รายการคืนเงินผู้ปกครอง ภาค1-2564
https://drive.google.com/file/d/12qnA3w3H-KQn1RUXekE-Jl_2A5ADIqKN/view?usp=sharing