📢ประชาสัมพันธ์

💝 1. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (เงินเยียวยา 2,000 บาท)💝
💖 2. มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ส.ค. – 15 ต.ค. 2564 (เดือนละ 79 บาท)💖
**โปรดติดตามประกาศจากทางโรงเรียนต่อไป**