รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2565
ระดับชั้นอนุบาล 1 ทุกหลักสูตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกหลักสูตร
🚩จำหน่ายใบสมัคร🚩
วันที่ 15 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2564
รอบเช้า 8.30 – 12:00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 15:30 น.
📍📍ช่องทางการจำหน่ายใบสมัคร📍📍
📍ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ช่องทางออนไลน์ (ติดตามรายละเอียดภายหลัง)
🚩🚩กำหนดการรับสมัคร🚩🚩
วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564
รอบเช้า 8.30 – 12:00 น.  รอบบ่าย 13.00 – 15:30 น.
📍ณ หอประชุมชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1300248 และ 02-1300249