💡เตรียมพบกับรายการ 💡💡
📍Kids Dee SHOW📍📍
by SatitRam Bangna🤩🤩
เป็นรายการที่นำเสนอผลงานของนักเรียนในการจัดเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 /2564
วันที่ 19-27 ตุลาตม 2564  เวลา 10.00-11.00 น.
ผ่านทาง live Youtube : Ru kidsbangna 

https://youtu.be/L3YXLQX0_Do